Karnagyunk

thormanne_husznay_csopi_karnagy

A Cantate Nobis Énekegyüttes karnagya Thormanné Husznay Mária, nyugalmazott főiskolai docens. Általános és középiskolai tanulmányait Jászberényben végezte, majd Egerben a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola orosz–ének-zene szakán szerzett diplomát. Kezdő pedagógusként régi iskolájában felső tagozaton éneket tanított. Felső tagozatos tanulókból álló kórusával és kamarakórusával több versenyen I. díjat nyertek. 

1977-ben a Jászberényi Tanítóképző Főiskola akkori főigazgatójának személyes felkérésére került át a Művészeti Nevelési Tanszékre tanársegédi beosztásba. A főiskolán – 1982-től adjunktusként, 2003 novemberétől docensként – ének-zenét, szolfézs-zeneelméletet, tantárgypedagógiát, karvezetést tanított, és 1985-től egészen nyugdíjba vonulásáig – 2010. szeptember 30-ig – vezette a főiskola női és vegyeskarát. 1989-ben Szekszárdon nagy sikerrel mutatta be a kórus Karai József – Weöres Sándor: Varázsének című művét. Az ősbemutatón jelen volt a zeneszerző is. Az énekkar több alkalommal vett részt rádiófelvételen. Főiskolai munkája során részt vett az óvodapedagógiai szakkollégium képzési kísérletében, tantervi részanyagokat állított össze, részt vett pedagógusok továbbképzésében, bemutató tanításokat tartott külföldi vendégeknek, számos alkalommal tartott módszertani továbbképzéseket a környező településeken és a főiskola által szervezett „Tanítók Nyári Akadémiáján”. Éveken keresztül tanított Csíkszeredán, a jászberényi főiskola kihelyezett tagozatán. A Kodály-módszer lelkes híveként gyermekek ezreivel szerettette meg az igényes zenét, mutatta meg a kórusban éneklés közösségformáló erejét.

2003-ban kiváló minősítésű diplomát szerzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen ének-zene tanár, karvezetés szakon.

1965-től 2012-ig – 47 évig – a Palotásy János Vegyeskar tagja, ebből 28 évig másodkarnagya volt.

2011 szeptemberében – már nyugdíjasként – alapította meg a Cantate Nobis Énekegyüttest. Az eltelt 10 év alatt a város zeneszerető közönsége sokszor élvezhette örömteli éneklésüket. Igényes, új színű műsorválasztásaival a közönség változatos zenei ízlésű hallgatói is elégedettek lehettek.

2013-ban a XIX. Jász Világtalálkozó alkalmával elhangzott Carl Orff Carmina Burana című művének betanításában, előkészítésében, lebonyolításában kiemelkedő szerepet vállalt.

2015 szeptemberétől önkéntesként visszatért tanítani a főiskolára.

2016. június 3-án volt a „JÁSZOK” című történelmi dal- és táncjáték ősbemutatója. A jászberényi énekkarokból toborzott Jászok Vegyeskar karigazgatójának Thormanné Husznay Máriát kérték fel az alkotók, mely óriási szakmai elismerése eddigi munkájának.

Alapító tagja az 1987-ben alakult Bárdos Lajos Társaságnak.

Munkája elismeréseként 1983-ban és 1987-ben Miniszteri dicséretet kapott. 1990-ben elsőként tüntették ki Déryné-emlékplakettel Jászberény város ének-zene kultúrájáért végzett kiemelkedő munkájáért. 1999-ben a Jászberényi Tanítóképző Főiskola Főigazgatói Tanácsa kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Főiskoláért kitüntetést adományozta. 2007-ben a Szent István Egyetem Szenátusa a SZIE Babérkoszorú Arany fokozatát adományozta a zenei oktatás terén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként. 2016 áprilisában, a Város Napján Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sipos Orbán kulturális és művészeti díjjal ismerte el Jászberény zenei életében betöltött kiemelkedő szerepét.

Az elmúlt 10 év fontosabb publikációi:

„Köszönjük a támogatást!”
Jászkürt Újság, Új folyam 2. év 5. szám, 4. old. (2013. január 31.)

„Élmények, emlékek, pillanatok, hangulatok…”
Palotásy János Zeneiskola 1958−2018. Jb. 125-146.old.

„V. Regionális Kórustalálkozó Jászberényben” „In memoriam Brahms, Schubert, Erkel”
ZeneSzó – A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA lapja XXIX. évf. 1. szám 2019. 7-8. old.

„Hallgatnak a múzsák”
Jászkürt Újság, Új folyam 10. év 2. szám, 7. old. (2021. január 28.)