Cantate Nobis Énekegyüttes Egyesület

 

Az énekegyüttes létének, szervezettségének alapja a Cantate Nobis Énekegyüttes Egyesület. Regisztrált aktív tagjaink száma 28 fő, a bővítés folyamatos.

Az egyesület alapszabályában rögzítette a működéshez, fenntartáshoz kapcsolódó feladatait:

  • támogatásokat, adományokat gyűjteni;
  • a tagdíjon felül más forrásokat is bevonni;
  • pályázatokon részt venni;
  • fellépéseket szervezni;
  • kórustalálkozókon részt venni;
  • azokat szervezni.

A működés során elért eredményét nem osztja fel tagjai között, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. A kórus szakmai és az egyesület működtetésének feladatait egyaránt az egyesület vezetősége és tagjai önkéntes alapon, javadalmazás nélkül látják el.

Az Egyesület meghatározott céljai hirdetik, hogy az Énekegyüttes a kultúra terjesztésének, népszerűsítésének, a nagyhagyományú kórustalálkozók felélesztésének elkötelezett híve. Hiszünk abban, hogy a jelenkor nehézségei, társadalmat bomlasztó tényezői ellenhatásaként fontos küldetést látunk el abban, hogy megpróbálunk időtálló kulturális értékek mentén közösséget szervezni és építeni a településünkön, szűkebb pátriánkban a Jászságban, és hazánkban.

A vokális zenei kultúra jelenléte hazánkban nagy múltra tekint vissza. Azt tapasztaljuk azonban, hogy a mindennapok küzdelmei, napjaink populáris kultúrájának dominanciája kiölte a fiatal generációkból az éneklés iránti igényt. Számos tanulmány igazolja, hogy a zenével és énekszóval együtt élő, különösen pedig a közösségben éneklő embernek stabil az értékrendje, nemes a lelke és erkölcsi tartással bír. A jobb életminőségre törekvés nemcsak az egyes emberek, de az emberek által alkotott közösségek, családok, a civil közösségek, és egy-egy településhez kötődő közösségek, és végső soron a társadalom egésze számára is egy jobb minőségű lét feltétele és biztosítéka.

Törekvésünk az, hogy a kultúrafogyasztásból ma még kieső csoportok bevonásával a társadalom minél szélesebb köréhez eljusson a minőségi zene.

Meggyőződésünk, hogy az egész ország javára lesz, ha az elnémult közösségek újra énekelni kezdenek. Ebben kívánunk jó példával az élen járni, szolgálva az énekkari kultúra feltámadásának, fennmaradásának ügyét, különös tekintettel a vírushelyzet által előidézett körülményekre.

Hisszük, hogy az együttes éneklés nem csupán művészi élményt nyújt, jó hangulatot kelt és katalizálja a társasági életet, de segíti az emberek nyitott egymás felé fordulását, ezzel közösséget formál, élhetőbbé, otthonosabbá teszi településeinket.

Kiemelt küldetésünknek tartjuk a közösségi művelődést, az értékek képviseletét, számbavételét és az ezek mentén történő közösségszervezést.

Cantate Nobis Énekegyüttes Egyesület

Levelezési cím: 5100 Jászberény

Szövetkezet út 6. 3/16.

Nyilvántartási szám: 16-02-0002555

Adószám: 18523740-1-16

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.

HU37 10400566-50526654-67781002

 

KARNAGY:

Thormanné Husznay Mária

+36 70 317 5752

EGYESÜLETI ELNÖK:

Madarász Lajos

+36 20 773 9407

KÓRUSTITKÁR:

Szivos Ilona

+36 70 319 9520

GAZDASÁGI TITKÁR:

Krasnyánszki Erika

+36 70 372 5209

 

Tagjai vagyunk az alábbi szervezeteknek:

Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA)

Bárdos Lajos Társaság

Pedagóguskórusok Országos Társasága

Jászok Egyesülete